Кои се „вонредните околности“ во случаи на доцнење на летот?

Понекогаш доцнењето или откажувањето на летот нема да се квалификува за компензација бидејќи причините зад прекинот се сметаа за „вонредни околности“. Тие се фактори надвор од одговорностите или контролата на авиокомпанијата. Овие околности вклучуваат:

  • Затворања на аеродроми
  • Штрајк на АТЦ
  • Вработените во аеродромот штрајкуваат
  • Политичка нестабилност
  • Закана од бомба
  • Штрајкови
  • Птици кои летаат во моторот
  • Удар на животни (на пр. Зајак во мотор)
  • Лоши временски услови
  • Медицински итни слетувања

Постојат исклучоци од правилото – на пример, ако се покаже дека авиокомпанијата можела да го избегне проблемот со преземање разумни мерки, таа ќе биде одговорна за доцнењето на авионот. На пр. Ако само одредена авиокомпанија има штрајк, се смета дека е проблем на компанијата што можел да се избегне, така во овој случај патниците имаат право на компензација доколку има неправилности во летот поради таа причина.

Menu
Open chat
1
Ask your question
Scan the code
Ask your question