Надомест за доцнење на летот до 600 € според правото на ЕУ

Дали некогаш сте доживеале доцнење на летот од повеќе од 3 часа? Според законот на ЕУ, може да имате право на компензација до 600 € (околу 700 долари) по лице минус 30% одредба (нашата такса).

Без победа - без надомест
Нема ризик од трошоци. Платете ни само во успешен случај.
null
~ 100% успех
Нашите адвокати имаат близу 100% успех на суд
30% такси за успех
За успешно побарување, наплатуваме само 30% успешност
Menu
Open chat
1
Ask your question
Scan the code
Ask your question