Контакт

Не го најдовте одговорот што го баравте или едноставно би сакале да стапите во контакт со нас? Подолу ќе најдете различни опции за да добиете повеќе информации и различни начини за директно контактирање со нас. Секогаш ќе се потрудиме да ви се вратиме што е можно поскоро!

Vidora SHPK

Rr. “Abdi Toptani”, Torre Drini Center, office nr.3, floor 0, 1001, Tirana, Albania
+355 69 393 2299
од понеделник до петок : 08.0017.00

Следете не

Станете во контакт со нас

Ние ја почитуваме вашата приватност 100%, така што информациите што ги давате ќе останат строго доверливи. Сепак, копија од вашата порака може да биде зачувана во нашите записи како запис во базата на податоци за архивски цели.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Природата на вашето барање *
Select an option
Вид на побарување* *
Select an option
Дополнителни информации (опционално)
Fill out this field
За да докажете дека не сте бот и од безбедносни причини, ве молиме решете ја оваа равенка 27 + 12 = ?
Enter the equation result to proceed
Menu
Open chat
1
Ask your question
Scan the code
Ask your question