Надомест за пропуштени летови за поврзување

Ако патниците пристигнат на својата дестинација повеќе од три часа доцнење поради пропуштен лет за поврзување, имате право на компензација.

Што се случува ако пропуштам лет за поврзување поради доцнење?

  • Имате право на компензација ако пристигнете на вашата крајна дестинација со задоцнување од 3 часа или повеќе
  • Износот на компензацијата варира помеѓу 250 и 600 евра по патник
  • Летовите мора да бидат во еден код за резервација на авиокомпанија (PNR)
Menu
Open chat
1
Ask your question
Scan the code
Ask your question